Starta ett delgivningsföretag

När du ska starta ett företag finns det många olika branscher att välja mellan. De allra vanligaste verksamheterna att öppna är bland annat butiker och restauranger. För dig som har kunskap och utbildning kan ett delgivningsföretag vara ett alternativ att testa. Att arbeta med delgivning innebär att du hjälper myndigheter att leverera viktig information.

Det finns många myndigheter i Sverige som anlitar delgivningsföretag för olika ändamål. Med professionell delgivning behöver myndigheterna aldrig oroa sig. Ett företag som erbjuder högklassig delgivning idag är Intrum med många års erfarenhet inom branschen. Hit kan du vända dig om du är företagare eller myndighet som vill ha hjälp med processen, men du kan också besöka företaget för att få inspiration till din egen firma.

Vad är syftet med delgivning?

Målet med att anlita delgivningsföretag är att se till att viktig information når mottagaren. Att skicka viktig information via post kan lätt ursäktas med att postgången inte fungerade och att informationen aldrig nådde mottagaren i tid. När du arbetar inom branschen är det således din uppgift att leverera informationen som myndigheten har ställt ut. Idag kan ditt delgivningsföretag användas för att garantera att mottagaren har fått informationen i handen, men det finns också förenklad delgivning som inte kräver något mottagarbevis.

Så leasar du en bil som företagare

En egenföretagare har ofta flera uppdragsgivare och kan disponera sin tid väldigt fritt. Det innebär dock en del resande. Många företagare väljer att leasa en bil på företaget för att snabbt kunna röra sig i tjänsten. I den här artikeln ger vi dig tips på hur du som företagare kan tänka när du ska leasa en bil.

En egenföretagare är ofta i behov av att ha en bil i tjänsten. Bilen gör det lättare att förflytta sig mellan olika uppdragsgivare. Bilen är också en utmärkt arbetsplats i den bemärkelsen att det, via bilens trådlösa kommunikationssystem, går att prata i telefon när man kör. Modernare bilar som BMW SUV modeller har den typen av inbyggda kommunikationssystem. Ett köp av en bil innebär dock en stor kostnad för ett företag. Det kan skapa likviditetsproblem på kort sikt. Några sådana likviditetsproblem uppkommer emellertid inte om man leasar en bil, vilket det finns goda skäl att göra.

Att tänka på när du ska välja leasingbil

Det är viktigt att tänka på vilka behov du har när du ska välja leasingbil. Vid val av bil bör du säkerställa att bilen är komfortabel i den meningen att du sitter bekvämt när du kör längre sträckor. Du bör också säkerställa att bilen har ett tillräckligt stort lastutrymme så att du kan transportera saker i tjänsten. BMW SUV modeller är populära leasingbilar då de erbjuder en god komfort för både förare och passagerare samt ett stort lastutrymme.

Välj en bil med relativt lågt förmånsvärde

I Sverige ska den som har en tjänstebil förmånsbeskattas för den. Du behöver inte förmånsbeskattas för bilen om du kan lämna in körjournaler där det framgår att bilen uteslutande har använts i tjänsten. Det sistnämnda alternativet är dock krångligt och tidskrävande. Förmånsbeskattningen sker varje månad och baseras på vilket förmånsvärde bilen har. Om du har möjlighet att välja en bil som inte uteslutande drivs på diesel eller bensin så kan du få ett lägre förmånsvärde. Det kan till exempel vara en laddhybrid.

Utveckla dina digitala produkter

Det är inte bara produkterna som står på butikshyllorna som behöver utvecklas för att hålla sig ajour och för att tilltala dina kunder. Det är minst lika viktigt att dina digitala produkter, de som inte har en fysisk form, får sig en uppdatering med jämna mellanrum.

Digitala produkter är alla typer av produkter som inte kommer i en fast form. Några bra exempel är digital design, webbdesign eller logotyper. Även musikfiler och mönster i PDF-format kan vara en digital produkt som du använder dig av i ditt företag. Oavsett vad det är för typ av digital produkt du förmedlar kan du anlita Prototyp.se för att få hjälp med en långsiktig lösning som passar din verksamhet. Prototyp.se är ett företag som är specialiserar sig på digitala produkter inom bland annat apputveckling och proof of concept.

Fördelar med digitala produkter

Digitala produkter är utmärkta att använda sig av när du vill sälja en vara (eller tjänst för den delen) som inte kräver en fysisk produkt eller en fysisk närvaro. Du kan använda dig enbart av digitala produkter eller så kan du kombinera digital närvaro med fysisk. Allt beror på vilken bransch du befinner dig i och vad målet med din verksamhet är.

Den kanske främsta fördelen med att satsa på just digitala produkter är att du inte behöver något lager för förvaring av produkterna. Du slipper således betala hyra för din lagerlokal, samtidigt som du aldrig behöver oroa dig för att lagret ska ta slut. Det här är en fördel som vi även kan se när det kommer till frakt och leverans av din vara. En digital produkt kräver inga fraktkostnader och du behöver inte heller ingå något avtal med en leverantör. Så fort en av dina kunder har gjort en beställning skickar du helt enkelt ut den digitala produkten direkt. Det blir vinst för både dig och dina köpare.

Digitalisering i företaget

Näringslivet och samhället i stort genomsyras av en allt större digitalisering, där konsumenter tillbringar mycket av sin tid på internet. De beställer varor, hittar nya företag att konsumera från och delar sina erfarenheter med varandra. Därför behöver alla större företag ha en digital strategi och implementera en god lokal infrastruktur för att kunna använda sig av digitaliseringens fördelar.

Den ökande digitaliseringen i samhället är fortfarande en relativt ny företeelse. Många frågar sig därför vad ett intranät är, och den frågan är viktig att besvara för att inte hamna på efterkälken. Ett intranät är ett internt och privat kommunikationsnätverk som gör det lättare att sköta samarbete, kommunikation, arbetsprocesser, kunskapsdelning och informationslagring i företaget. Ett modernt intranät gör det smidigt att digitalisera många processer i verksamheten, där anställda och medlemmar i organisationen kan interagera med varandra samt med kunderna.

Implementera tekniska lösningar

En god kommunikation med kunderna är viktigt, men den kan också kräva mycket pengar och tid för att skötas korrekt. Här brukar många företag använda sig av marketing automation vilket automatiserar kommunikationen. Detta underlättar i marknadsföringen och ökar de anställdas effektivitet. Nyhetsbrev är en annan digitaliserad kommunikationskanal som kan användas för att hålla intressenter och kunder uppdaterade kring produktlanseringar och andra viktiga nyheter.

Intranät och digitalisering

Digitaliseringen genomsyrar hela vårt samhälle och förändrar det allt mer. En synlig effekt är att vi nu använder många fler skärmar av olika slag i vardagen, som mobiltelefoner och datorskärmar, men också skärmar avsedda för trafikinformation och andra ändamål. Sensorer som mäter hälsodata, en mängd nya digitala verktyg samt artificiell intelligens höjer kraven ytterligare på ett bra och fungerande intranät, vilket är särskilt viktigt för företag som vill ligga i framkant.

Därför ska du investera i profilkläder

Har du nyligen startat upp ett företag och vill hitta ett sätt att se så professionell ut som möjligt? Kanske har du haft igång din firma under en längre period, men inte uppnått den kundkrets som du önskar? Med hjälp av profilkläder får du inte bara en bra och målgruppsinriktad marknadsföring, utan du får också ett sätt att stärka ditt varumärke och se mer seriös ut.

Hur ska man då gå tillväga för att skaffa profilkläder och vad är de främsta fördelarna? Är de verkligen en bra investering? För att besvara den första frågan kan du vända dig till ett seriöst tryckeri i Stockholm som fokuserar på företag och profilprodukter. Hos printer.se finns ett stort utbud av allt från tröjor till kepsar och jackor, samt muggar, korgar och annat kul.

Fördelarna med profilkläder

Vad är det då för fördelar och är produkterna värda sina pengar? Frågar du oss är svaret tveklöst ja och här berättar vi varför.

  • Du får större synlighet ute mot kunder.
  • Du får ett smidigt och diskret sätt att marknadsföra dig och företaget.
  • Din verksamhet och dina anställda upplevs mer professionella.
  • Profilkläder är ett budgetvänligt marknadsföringsalternativ för den som vill få bra resultat.
  • Du kan designa kläderna precis som du vill.
  • Du stärker ditt varumärke.