Digitalisering i företaget

Näringslivet och samhället i stort genomsyras av en allt större digitalisering, där konsumenter tillbringar mycket av sin tid på internet. De beställer varor, hittar nya företag att konsumera från och delar sina erfarenheter med varandra. Därför behöver alla större företag ha en digital strategi och implementera en god lokal infrastruktur för att kunna använda sig av digitaliseringens fördelar.

Den ökande digitaliseringen i samhället är fortfarande en relativt ny företeelse. Många frågar sig därför vad ett intranät är, och den frågan är viktig att besvara för att inte hamna på efterkälken. Ett intranät är ett internt och privat kommunikationsnätverk som gör det lättare att sköta samarbete, kommunikation, arbetsprocesser, kunskapsdelning och informationslagring i företaget. Ett modernt intranät gör det smidigt att digitalisera många processer i verksamheten, där anställda och medlemmar i organisationen kan interagera med varandra samt med kunderna.

Implementera tekniska lösningar

En god kommunikation med kunderna är viktigt, men den kan också kräva mycket pengar och tid för att skötas korrekt. Här brukar många företag använda sig av marketing automation vilket automatiserar kommunikationen. Detta underlättar i marknadsföringen och ökar de anställdas effektivitet. Nyhetsbrev är en annan digitaliserad kommunikationskanal som kan användas för att hålla intressenter och kunder uppdaterade kring produktlanseringar och andra viktiga nyheter.

Intranät och digitalisering

Digitaliseringen genomsyrar hela vårt samhälle och förändrar det allt mer. En synlig effekt är att vi nu använder många fler skärmar av olika slag i vardagen, som mobiltelefoner och datorskärmar, men också skärmar avsedda för trafikinformation och andra ändamål. Sensorer som mäter hälsodata, en mängd nya digitala verktyg samt artificiell intelligens höjer kraven ytterligare på ett bra och fungerande intranät, vilket är särskilt viktigt för företag som vill ligga i framkant.