Så leasar du en bil som företagare

En egenföretagare har ofta flera uppdragsgivare och kan disponera sin tid väldigt fritt. Det innebär dock en del resande. Många företagare väljer att leasa en bil på företaget för att snabbt kunna röra sig i tjänsten. I den här artikeln ger vi dig tips på hur du som företagare kan tänka när du ska leasa en bil.

En egenföretagare är ofta i behov av att ha en bil i tjänsten. Bilen gör det lättare att förflytta sig mellan olika uppdragsgivare. Bilen är också en utmärkt arbetsplats i den bemärkelsen att det, via bilens trådlösa kommunikationssystem, går att prata i telefon när man kör. Modernare bilar som BMW SUV modeller har den typen av inbyggda kommunikationssystem. Ett köp av en bil innebär dock en stor kostnad för ett företag. Det kan skapa likviditetsproblem på kort sikt. Några sådana likviditetsproblem uppkommer emellertid inte om man leasar en bil, vilket det finns goda skäl att göra.

Att tänka på när du ska välja leasingbil

Det är viktigt att tänka på vilka behov du har när du ska välja leasingbil. Vid val av bil bör du säkerställa att bilen är komfortabel i den meningen att du sitter bekvämt när du kör längre sträckor. Du bör också säkerställa att bilen har ett tillräckligt stort lastutrymme så att du kan transportera saker i tjänsten. BMW SUV modeller är populära leasingbilar då de erbjuder en god komfort för både förare och passagerare samt ett stort lastutrymme.

Välj en bil med relativt lågt förmånsvärde

I Sverige ska den som har en tjänstebil förmånsbeskattas för den. Du behöver inte förmånsbeskattas för bilen om du kan lämna in körjournaler där det framgår att bilen uteslutande har använts i tjänsten. Det sistnämnda alternativet är dock krångligt och tidskrävande. Förmånsbeskattningen sker varje månad och baseras på vilket förmånsvärde bilen har. Om du har möjlighet att välja en bil som inte uteslutande drivs på diesel eller bensin så kan du få ett lägre förmånsvärde. Det kan till exempel vara en laddhybrid.