Immaterialrätt för företagare

Det finns många juridiska aspekter på företagande. En av dem är det som kallas för immaterialrätt; ditt ägande till saker som hör till ditt företag men kanske inte går att ta på. Immaterialrätten innefattar flera saker, som till exempel patent. Om du har uppfunnit något har du också ensamrätt på att använda den lösningen under en tidsbestämd period. Men det kan också vara saker som en slogan eller en symbol i ett visst sammanhang. Om du har en skobutik får du till exempel inte använda begreppet ”Just Do It” eftersom det är en slogan som ägs av skoföretaget Nike.

Om din immaterialrätt kränks

Om du upplever att något har gjort intrång på din immaterialrätt kan du polisanmäla det för att tvinga den som gjort intrång att upphöra med det. Du kan också få ett skadestånd. Kontakta gärna en immaterialrätt jurist innan du gör en polisanmälan för att denne ska kunna granska ditt fall. Som de flesta andra juridiska områden är det här ibland krångligt och öppet för tolkningar. En jurist med kunskap om immaterialrätt kan därför ge råd kring hur du ska agera, och också hjälpa dig med att framställa din klagan på ett sätt som ökar dina chanser att få rätt.

Det är viktigt att inte bara låta immaterialrättsbrott passera. Anledningen till att lagen finns är för att skydda intellektuellt arbete och se till att ingen kan rida på någon annans rennomé. Det kan också bli väldigt kostsamt när så sker. Ponera till exempel att någon gör en likadan logotyp som du har och säljer samma typ av produkter fast med sämre kvalitet. Då är risken stor att detta smittar av sig även på ditt rykte.